Blog

Có, bạn có thể đặt quá nhiều clo vào một hồ

              (HealthDay) Trước khi bạn ngâm mình trong hồ bơi vào mùa hè này, hãy chắc chắn rằng không có quá nhiều clo trong nước.                                                                                                                                  Trong 10 năm qua, hơn 500 người ở California đã bị phơi nhiễm Read More